Uitvaartfotografie Oost Nederland
Uitvaartfotografie Oost Nederland
Hans Jansen
Het Mulderslag 15
7462 MA Rijssen
Tel 0548-520243
Mob 06-50417226
info@uitvaartfotografieoostnederland.nl
"H e t   v e r l e d e n   i s   n i e t   a c h t e r   o n s,   z o a l s   m e n   d e n k t,   m a a r   v o o r   o n s"
U I T V A A R T F O T O G R A F I E   O O S T   N E D E R L A N D

Het overlijden van mensen die je dierbaar zijn is altijd een moeilijk moment.

Het laatste afscheid, de uitvaart is iets wat steeds vaker door een professionele fotograaf vastgelegd word.

De reden daarvoor kan héél divers zijn. Dit om de uitvaart later terug te kunnen zien als onderdeel van het verwerkingsproces. Maar bijvoorbeeld ook voor kinderen die op het moment van het overlijden van de persoon te jong zijn om dit als herinnering mee te nemen. Of mensen die om bepaalde redenen niet aanwezig kunnen zijn. En er zijn nog legio andere, persoonlijke redenen waarom men voor een uitvaartreportage kiest.

Uitvaartfotografie Oost Nederland is een initiatief van Hans Jansen.  Hij staat voor kwaliteit en een persoonlijke benadering. De mogelijkheden zijn flexibel en er zal  altijd geprobeerd worden de wensen optimaal vorm te geven.